• بزودی

 • یلدا

 • نحوه سفارش ثمین کارت

  برای سفارش ثمین کارت کافیست فرم سفارش آنلاین را تکمیل فرمایید. کارت به نام شما صادر و همراه با فهرست مراکز طرف قرارداد در استان محل سکونتتان به آدرس شما ارسال می گردد.

 • نحوه سفارش ثمین کارت

  برای سفارش ثمین کارت کافیست فرم سفارش آنلاین را تکمیل فرمایید. کارت به نام شما صادر و همراه با فهرست مراکز طرف قرارداد در استان محل سکونتتان به آدرس شما ارسال می گردد.

 • نحوه سفارش ثمین کارت

  برای سفارش ثمین کارت کافیست فرم سفارش آنلاین را تکمیل فرمایید. کارت به نام شما صادر و همراه با فهرست مراکز طرف قرارداد در استان محل سکونتتان به آدرس شما ارسال می گردد.

 • نحوه سفارش ثمین کارت

  برای سفارش ثمین کارت کافیست فرم سفارش آنلاین را تکمیل فرمایید. کارت به نام شما صادر و همراه با فهرست مراکز طرف قرارداد در استان محل سکونتتان به آدرس شما ارسال می گردد.

 • نحوه سفارش ثمین کارت

  برای سفارش ثمین کارت کافیست فرم سفارش آنلاین را تکمیل فرمایید. کارت به نام شما صادر و همراه با فهرست مراکز طرف قرارداد در استان محل سکونتتان به آدرس شما ارسال می گردد.

 • 1000تومان
 • 4000تومان
 • 60000تومان

اطلاعیه های ثمین کارت